Какво представляват здравните осигуровки?Здравното осигуряване е процес по набирането на т.н. здравноосигурителни вноски и тяхното управление и изразходване за медицински услуги, продукти и др. в полза на осигурените лица, при нужда или определени условия.

В най-общи линии при здравното осигуряване ежемесечно се събират вноски от вкички български граждани, които се пазят и управляват от Националната здравноосигурителна каса НЗОК. Това е институцията която се грижи и е отговорна за този тип осигуряване. Когато на дадено осигурено лице му се наложи да ползва медицински услуги, цената някаква част от тях (или изцяло) се поемат от здравната каса. По тази система примерно на всеки осигурен се полагат по 2 безплатни пломби при зъболекар, или безплатен преглед от специалист, ако лицето бъде насочено от личния лекар с направление и т.н.

Здравното осигуряване бива 2 видазадължително и доброволно.

Задължително здравно осигуряване гарантира на всички право на достъп до базов пакет от медицински услуги. Средствата за него се събират от НАП (Националната агенция за приходите) и се управляват и плащат от НЗОК. На него подлежат всички български граждани, които не са граждани на друга държава.

Доброволното здравно осигуряване е по избор (както говори името му). При него желаещият се осигурява  допълнително с цел финансово обезпечение на определени здравни услуги и стоки, осъществявана от лицензирани по закона за здравното осигуряване дружества срещу заплащане на здравни вноски на основата на договори, сключени лично с тези дружества.

Защо да плащаме здравни осигуровки?

Според законодателството в България, всеки български гражданин и жител с постоянно пребиваване в страната, чуждестранни студенти (граждани, които не се осигуряват в друга държава) подлежат на задължително здравно осигуряване.

При неплащане за здравни осигуровки за повече от три месеца, вие автоматично губите здравноосигурителните си права. Така вие трябва да заплащате изцяло, на 100% всички здравни услуги и продукти, от които имате или бихте имали нужда. В някои случаи това може да се окаже доста солено. Освен всичко това, върху всички пропуснати вноски вие дължите доста висока лихва, която се натрупва всеки месец към сумата, която трябва да платите. Към момента тя се определя на база на основния лихвен процент – ОЛП + 20 пункта или:

ОЛП + 20% = 0.17% + 20% = 20,17% – годишна налазателна лихва за невнесени осигуровки.Начисляваната лихва е проста, тоест следващата година не дължите лихва върху неплатени лихви, а само върху сумата на невнесените здравни осигуровки.

Колко трябва да плащаме за здравни осигуровки?

Както вече споменахме, плащането на здравни вноски е задължително за всички Български граждани. Точната сума на вноските се определя ежегодно със Закона за бюджета на НЗОК. Към момента, ако сте на трудов договор, сумата е 8%* и се дължи в съотношение 40:60 съответно от вас и вашия работодател. За по-подробно обяснение, вижте ТУК. Актуална информация за точните суми при различните хор аи обстоятелства можете да видите на сайта на приходната агенция тук: https://www.nap.bg/page?id=591

Проверка на здравни осигуровки и здравноосигурителен статус

Ако не знаете дали сте осигурен или се чудите дали имате пропуски в осигуряването си, можете да направите бърза и лесна справка относно вашият здравноосигурителен статус. Това моце да стане онлайн (в сайта на НАП), по телефона или на място в официте на агенцията по приходите. Ще получите информация за вашия статус (дали имате прекъснати или непрекъснати здравноосигурителни права) и относно платените/неплатени здравни осигуровки от вас за желания период. По-подробна информация за различните начини за проверка можете да видите на нашата специализирана за целта страница тук: проверка на здравни осигуровки За справката ще ви е необходимо единствено вашето ЕГН като информация.

Обобщение

  • Здравното осигуряване е задължително за всички български граждани.
  • То ниосигурява безплатен пакет от медицински услуги и продукти, от които можем да се възползваме при нужда и при определени условия.
  • Точните суми на вноските се определят със закон
  • При не внасяне на дължимите здравноосигуротелни вноски, дължите доста солена лихва върху просрочените плащания. Не се начисляват глоби, но лихвите са 20% + ОЛП (основния лихвен процент).
  • Това са няколко начина, чрез които можете да направите проверка за платените от вас здравни осигуровки:* По Интернет* По телефона – 0 700 18 700* Регионален офис на НАП
  • давността на дължимите здравни вноски се определя от ДОПК

За повече информация по темата можете да разгледате другите статии в сайта. Ще откриете много друга полезна информация, а ко случайно нещо не намерите, можете да се свържете с нас на посочените данни за контакт. Моля, споделете сайта, ако мислите, че ви е бил полезен.