Възстановяване на здравноосигурителни права – проверка на статусКак да възстановим здравноосигурителните си права?

Ако не сте здравно осигурявани за повече от 3 месеца за последните 3 г., то вие вероятно сте загубили здравноосигурителните си права. Това ще рече, че за последните 36 месеца вие трябва да имате поне 33 такива, в които сте внасяли вашите здравноосигурителни вноски.

За да проверите дали сте с прекъснати или непрекъснати права, можете да използвате един от най-удобния за вас начин от тук: проверка на осигурителен статус . Това може да стане по Интернет, по телефона или на място в офис на НАП. Ако след проверката се окаже, че наистина сте загубили правата си, можете да ги възстановите единствено като заплатите дължимите вноски и лихви (за времето, за което вноските са били дължими), така че да имате по-малко от 3 месеца без внасяни здравни осигуровки, за последните 36.Ако продължите да бъдете неосигурени, вие губите правото си на пакета от безплатни медицински продукти и услуги, които ви се гарантират от здравно осигурителлната каса НЗОК. При посещение на лекар специалист вие ще трябва да заплатите в пълен размер за услугите, които обикновено биха били безплатни за вас ако се насочени от личния ви лекар.

Ето защо е добре вски да прави възможното да се осигурява и да поддържа непрекъснати права. Дали е лесно, това вече е друг въпрос.

Имайте също предвид, че здравните осигуровки имат давност. Тоест, някои от вашите задължения вероятно могат да бъдат погасени и така. За повече информация вижте предложения линк.