Глоби и лихви при невнасяне на здравни осигуровкиИма ли глоби при невнасяне на здравните осигуровки?

Тук има прекалено много особености и някъде се плащат, някъде не се плащат глоби. При всички положения обаче, се дължат лихви върху неплатените здравни осигуровки. Лихвата се определя на база на основния лихвен процент (ОЛП), който зависи от макроикономическата обстановка в страната, плюс наказателни 20 %. Това означава, че ако ОЛП е 1%, вие ще плащате 21% наказателна вноска върху невнесени здравни осигуровки. ОЛП е променлива величина и се определя от БНБ, като в някои случаи може да достигне и 10%-15%, което прави наказателната лихва огромна.

Лихвата която дължите е проста и е на годишна база, кеото ще рече, че тя се начислява само върху пропуснатите вноски и е 20% + ОЛП на година.

При невнасяне на здравни осигуровки вие ги дължите завинаги (до плащане) или както е казал Чърчил “Човек не може да избяга от 2 неща – смъртта и данъците”. При тези обстоятелства е добре да платите всичките си пропуснати месеци.Ако за последните 36 месеца сте пропуснали да платите вноските си за повече от 3, вие ще загубите зраявноосигурителните си права. За да можете да се възползвате отново от безплатни медицински услуги, вие ще трябва да ги възстановите. Вижте как да проверите дали имате прекъснат или напрекъснат здравен статус ТУК.

Работодателите, които не внасят здравни осигуровки на своите служители могат да бъдат наказани с глоба от 2 000 до 4 000 лева.

Ако сте самоосигуряващо се лице и декларирате здравните си осигуровки не плащате глоба, но дължите законовата лихва за вкички пропуснати плащания.