Погасяване по давност на здравни осигуровки, данъци и други публични задълженияДавността на здравните осигуровки е един доста актуален въпрос в последно време, за който няма достатъчно ясна информация в Интернет. затова ще се опитам да внеса малко светлина по въпроса:

Имат ли или нямат давност?

Отговорът е ДА, имат! Ето какво казва закона по въпроса:

чл.171 ал.1 от ДОПК гласи:
“Публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок”

Всички публични задължения (осигуровки, данъци и др.) имат давност от 5 г. и абсолютна давност от 10 г.

Тоест, след катоминат 5 години от датата, на която е възникнало задължението, то вашите осигуровки или дабъци могат да бъдат погасени по давност. трябва да имате предвид, че погасяването по давност не става автоматично. За целта е нужно да подадете заявление за отписване на задълженията ви подавност. Ако са минали повече от 10 г. от задължението, то е изтекла абсолютната давност и то вече не може да бъде събрано по никакъв начин.

Пример: ако имате задължения от 2010 г. и не ви ги поискат през 2015 г. , то от 0101.2016 ще можете да подадете искане за отписване на осигуровки по давност.

Ако следваме горния пример (имаме задължения от 2010), за да бъдат отписани трябва да подадем декларация свободен текст до НАП. Вътре трябва да пише, че задълженията за 2010 са изтекли по давност и молите да бъдат отписани.Примерно заявление за погасяване по давност

Ако не знаете какво точно да напишете, можете да изтеглите една примерно заявление за отписване на задължения от тук: zaqvlenie-osigurovki-chl171-dopk

Сваляте си примерното заявление, попълвате го и го отпечатвате. След което, отивате в най-близкия до вас офис на НАП и го подавате. Важно е добре и точно да опишете задълженията, които искате да отпишете. Трябва да напишете точните суми и периоди, за да не възникнат евентуално проблеми с признаването им.

Това заявление може да бъде използвано освен за сторниране на изтекли здравни осигуровки, също така и за други публични задължения. Трябва само малко да промените текста и да замените някои думички с други.

Това е всичко, пожелавам ви успех със сторнирането по давност. При по-сложни казуси и ситуации, добре е да се посъветвате със специалист, за да можете да предприемете най-правилните стъпки. Моля, имайте предвид, че ние не сме юристи и информацията, която предоставяме на сайта е от наш личен опит или от опита на приятели и познзати. Постарали сме се да е максимално вярна и адекватна, но не даваме никакви гаранции за това.

Споделете тази страница във вашата любима социална мрежа, ако ви е била полезна. Така ще подкрепите нашия сайт и ще ни помогнете да го развием и поддържаме. Благодаря!