Колко трябва да плащаме за здравни осигуровки?Сумите (вноските) за здравно осигуряване се определят чрез закон всяка година. Точно затова те могат да се менят от време на време и ви съветваме винаги да гледате актуалните такива тук, в сайта на НАП . Ето най-важната информация относно плащането на сумите за здравно осигуряване:

Ако работите на трудов договор:

Сумата на здравните осигуровки се изчислява като 8% от вашата брутна работна заплата. Работодателят е длъжен да поеме 4,8% от тази сума, а вие плащате останалите 3,2 % от нея (60:40 разпределение), които обикновено ви се удържат от заплатата и внасянето им се извършва от работодателя ви. Тук вие не се занимавате с нищо.

Здравни осигуровки при самоосигуряващи се лица:

Ако се самоосигуряващо се лице, вашите здравни осигуровки възлизат също на 8% от осигурителния ви доход, като разликата тук е, че те са изцяло за ваша сметка. Вие трябва да си ги внасяте сами (или вашият счетоводител 😉 ).

Здравни осигуровки при студенти и ученици:

Ако сте редовно записан в някое учебно заведение, то вие следва да бъдете здравно осигурени от него (отново не се занимавате). Ако учите задочно някъде, осигуровките са изцяло за ваша сметка ако не работите (сами си ги внасяте). Вижте следващата точка за безработни.Здравни осигуровки при безработни:

Безработните също подлежат на задължително здравно осигуряване, което е изцяло за тяхна сметка. Сумата която трябва да бъде внасяна ежемесечно от вас е 16.80 лева.

Важно:

*Сумите за на здравните осигуровки са динамична величина и се определят от законите в България. Ще се стремим да поддържаме сайта постоянно актуален, но не можем да гарантираме на 100% точността на публикуваните данни.

Ако се чудите дали са ви плащали редовно вашите осигуровки и дали имате или не пропуски, вижте как можете да направите онлайн проверка по ЕГН за това. Това е една инструкция, която ще ви покаже стъпка по стъпка как да направите справка за вашия здравен статус. Ще получите детайлна информация за месеците, за които се внасяли или не здравни осигуровки.

При не внасяне на дължимите вноски, дължите доста солена лихва върху просрочените плащания. Не се начисляват глоби, но лихвите са 20% + ОЛП (основния лихвен процент).

Моля, споделете тази страница и подкрепете нашия сайт, ако информацията ви бе полезна. Благодарим.