Плащане на осигуровки по банков път или по ИнтернетНаправили сте проверка за вашият здравноосигурителен статус и сте видели, че имате неплатени вноски за определени месеци. Ако месеците са 3 или по-малко за период от последните 3 г., то вие не сте загубили вашите здравни права. Ако месеците са повече от 3 за период от 3 години, то вие сте загубили вашите здравноосигурителни права и ще трябва да заплатите пропуснатите вноски + лихви , за да си ги възстановите. Ето няколко начина за това.

1. Разберете колко точно дължите

Първото нещо което трябва да направите ако имате неплатени вноски е да разберете колко точно дължите за тях до момента. Това можете да направите:  • онлайн, чрез “Здравноосигурителния калкулатор”  на НАП, който се намира в секцията за онлайн услуги със свободен достъп: https://inetdec.nra.bg/freesrvinfo.html . Кликнете на връзката “ВХОД В ПОРТАЛА за Е-услуги със свободен достъп ” и изберете: “Здравноосигурителен калкулатор”.
  • онлайн, чрез справката за задължения, която се намира на сайта на НАП, в секцията за услуги с ПИК (перонален идентификационен код): https://inetdec.nra.bg/pikservices.html За да ползвате таи справка е нужно да разполагате с ПИК, който се издава от НАП безплатно. Доста е полезно да имате такъв, понеже ще получите достъп до много справки за дължимите от вас осигуровки, данъци и лихви. Трябва да се разходите до някой офис на НАП, и да попълните искане за издаване на такъ код.
  • на място, в офис на НАП – можете да проверите точно колко дължите ако отидете в НАП и направите справка там.

2. Начини за плащане на дължими здравни осигуровки и пропуснати вноски

 

  1. Плащане на осигуровки ПО БАНКОВ ПЪТ – можете да платите дължимите вноски и лихви чрез платежно нареждане от всяка една банка. Ето тук ще намерите информация за банковите сметки, които трябва да ползвате и точно какво да напишете в палтежните нареждания: http://www.nap.bg/page?id=382
  2. Плащане на осигуровки онлайн, чрез ePay, онлайн превид или друго плащане по Интернет. Ето тук има подробно описание как точно можете да платите вашите задължения онлайн: http://www.nap.bg/page?id=421
  3. На място в офис на НАП.

Здравните осигуровки имат давност, вижте повече тук.

Това е всичко, което тябва да направите, за да погасите задълженията си за здравно осигуряване. Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас или най-добре да се обадите на безплатния телефон за консултации с НАП: 0700 18 700 с работно време понеделник-петък – 9:00 – 17:30 . Моля, споделете тази страница, ако информацията ви е била полезна.